Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תקנון אתר ותנאי שימוש

הקדמה

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מנור גינדי ("האתר")  של חברת מרקטפלייס נדל"ן טק בע"מ (ח.פ. 51658938) ("החברה"). האתר מספק מידע ושירותים מקוונים הקשורים לחברה ולתחומי פעילותה.

האתר פועל בכתובת האינטרנט https://manorgindi.com ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

השימוש באתר, ובכלל זה בתכניו ובשירותיו, לרבות רישום/כניסה באמצעות המדורים השונים המאפשרים זאת, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, למדיניות הפרטיות של האתר ולהוראות וכללים נוספים שייתכן ויוצגו בפנייך במהלך השימוש במדורי האתר השונים (יחדיו: "המסמכים המחייבים").

אנא קרא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם הסכם מחייב בינך ובין החברה ומגדירים את זכויותייך וחובותייך בעת השימוש באתר. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות מעת לעת ולכן החברה ממליצה להתעדכן בהם. אם אינך מסכים לתנאי המסמכים המחייבים אתה מתבקש להימנע מהשימוש באתר.

המסמכים המחייבים חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר קצה אחר (דוגמת טלפונים ושעונים חכמים, מחשבי לוח וכיו"ב). המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לכל המינים. במסמכים המחייבים משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" היא כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

על החברה והאתר בתמצית

Welcome הוא כלי טכנולוגי חדשני, שבאמצעותו ישתנו חוקי המשחק בתחום ההתחדשות העירונית לטובת הדיירים. יזמים ובעלי מקצוע שיבקשו לבחור מי מהם יקדם את פרויקט ההתחדשות העירונית של כל דייר שיחפוץ בסיוע בפרוייקט התחדשות עירונית, במהירות ובמקצועיות. Welcome פורשת בפני הלקוחות, תחת קורת גג אחת,  את כל המידע מא' ועד ת' ואת האפשרויות הרבות לפרוייקטים בצורה השוואתית, שקופה ופשוטה. כך שהדבר היחיד שנשאר לעשות – הוא לבחור מבין יזמים מובילים למי לתת את הזכות להקים את הדירה.

אתר החברה מספק מידע, תכנים ושירותים מקוונים שונים הנוגעים לחברה ולתחומי פעילותה, המיועדים לציבור הרחב בכללותו וכן לבעלי עניין בתחום ההתפתחות העירונית, וגורמים נוספים.

השימוש באתר אינו כרוך בתשלום וכל רווח שעושה elcomeW יהיה אחוז מהרווח של היזם בלבד. אתר הבית של החברה מהווה שער גישה מקוון למידע נרחב על אודות החברה והוא כולל מידע, תוכן ושירותים מגוונים.

לחברה מסור שיקול הדעת להחליט אילו שירותים, תכנים ומידע יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם.

האתר כולל גם מידע כללי ותכנים בתחומים שונים, לרבות תחומים מקצועיים, משפטיים או הכרוכים במומחיות כזו או אחרת. תכנים אלה באתר נועדו על-מנת לספק מידע כללי והכוונה בלבד. השימוש באתר ובתכנים המתפרסמים בו אינו מהווה תחליף לייעוץ, חוות דעת מקצועית/משפטית או התייעצות עם מומחה בתחום הרלבנטי, אם נדרש.

האתר כולל גם אזורים ייעודיים המיועדים לגורמים שונים, בהם יתאפשר להם לעיין באזור אישי הכולל מידע ומסמכים רלבנטיים. לרוב, הגישה לאזורים הללו תתאפשר לאחר רישום, או באמצעות שם משתמש וסיסמה שיימסרו לך מבעוד מועד על-ידי הגורם הרלבנטי לתחום הפעילות שלך. בחלק מהמקרים ממשק המשתמש יאפשר לך לעדכן את העדפותיך האישיות באשר לשימוש באזור האישי הרלבנטי.

השימוש באתר

ניתן להשתמש באתר, בתכניו ובשירותים הפועלים בו, בהתאם לכללים המפורטים להלן.

אין להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של החברה לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן) –

 • אין להשתמש באתר באופן המהווה או העלול להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
 • אין להעתיק ולהשתמש בתכנים מהאתר, לרבות באתרים וביישומונים אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב;
 • אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה באתר, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה;
 • אין להפעיל כל יישום מחשב, או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר מידע שיכילו תכנים או מידע מהאתר;
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם;
 • אין לקשר לאתר ולתכנים בו מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק.
רישום

האתר מיועד לציבור הרחב. עם זאת, מדורי האתר המחייבים רישום, מסירת פרטים, או הזנת פרטי גישה שנמסרו לך מבעוד מועד, מיועדים למשתמשים בני 18 ומעלה בלבד, או בהתאם להוראות הדין. אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 18 ומעלה בעת השימוש באילו משירותים אלה.

השימוש כרוך ברישום וגם, אזורים ומדורים שונים באתר, מנגנוני יצירת קשר שונים עם החברה באמצעות טפסים מקוונים באתר ועוד – עשויים להיות כרוכים ברישום או במסירת פרטים אישיים ומזהים, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, שיוך ארגוני ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין או הטופס הרלבנטי. במקרים אחרים הגישה לאזורים הללו תתאפשר רק באמצעות פרטי גישה שיימסרו לך בנפרד על-ידי הגורם הרלבנטי.

ייתכן ובמהלך רישום או גישה לאילו מהמדורים הללו תידרש לאשר באופן פעיל ומפורש את הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים או חלק מהם. תוכל להשלים את הרישום בכל אחד מהמקרים האלה לאחר מסירת הפרטים המתבקשים במהלך הרישום ולאחר שהתקבלה הסכמתך למסמכים המחייבים, או אילו מהם.

עליך למסור תמיד רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש במלוא תכונות האתר, לסכל את השתתפותך בפעילות הרצויה ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך.

כאמור, השימוש בחלקים שונים של האתר עשוי להיות כרוך בהזנת שם משתמש וסיסמה שיזהו אותך בכל כניסה למדור הרלבנטי (כפי שנבחרו על-ידך במהלך הרישום או כפי שנמסרו לך על-ידי הגורם הרלבנטי). החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות בכדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.

החברה רשאית למנוע ממך להשתמש במדורי האתר הטעונים רישום, לפי שיקול דעתה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לחסום את גישתך למדורים כאמור, או לבטל את רישומך אליהם, בכל אחד מהמקרים הבאים –

 • אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע החברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או ספקים של החברה;
 • אם השתמשת באתר, בשירותיו, או באילו מתכניו, כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי המסמכים המחייבים;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לאתר או להשתמש בו בכל דרך שהיא;
 • לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת;
 • אם מסרת או חשפת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך לשימושו של צד שלישי.

החברה עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות באתר על-מנת לאתר מקרי הונאה או שימוש לרעה בו. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, החברה שומרת את הזכות לחסום או לבטל את גישתך או רישומך לאתר, לפי שיקול דעתה, במידה וסברה כי חשבונך באתר שימש לביצוע מעשים כאמור.

רשימות התפוצה של החברה

האתר כולל מנגנון המאפשר לך להירשם לעלוני מידע של החברה, ולקבל עדכונים בנושאים שונים לפי בחירתך. בעת רישום לרשימת התפוצה יהיה עלייך לבחור שם משתמש וסיסמה, למסור את שמך ופרטי יצירת הקשר איתך, ולסמן את התחומים עבורם ברצונך לקבל עדכונים. בכל עת תוכל לעדכן את פרטייך ואת העדפות המשלוח שלך באמצעות האזור הייעודי לכך באתר, וכן להסיר את שמך ופרטייך לחלוטין מרשימת התפוצה.

קישורים

האתר מפנה לערוצי מדיה חברתית שונים של החברה, ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים, כגון העמודים שמפעילה החברה ב- Facebook, YouTube, Linkedin, Instagram, Twitter ועוד. תשומת ליבך כי השימוש בשירותים המקוונים הללו נעשה על אחריותך בלבד ומטבעו הוא כפוף להסכמים המשפטיים (כגון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) המסדירים את פעילותן של כל אחת מהפלטפורמות הללו (שאינן מטעמה של החברה או בשליטתה).

ייתכן ותמצא באתר קישורים (Links) לעמודים ותכנים שונים ברשת. חלק מהתכנים אליהם יפנו הקישורים אינם מתפרסמים על ידי החברה, או מטעמה, והחברה אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת החברה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד להם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.

החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים כאמור ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. החברה איננה מתחייבת כי הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר ולהוסיף קישורים חדשים, לפי שיקול דעתה.

פרטיות ומסירת פרטים

החברה מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים. הואיל ומדיניות הפרטיות עשויה להשתנות לפי צרכי החברה, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

בפרט, האתר כולל מספר שירותים, מדורים וטפסים מקוונים הכרוכים במסירת מידע אישי החברה, או שבמסגרתם תוכל לעיין במידע אישי הנוגע לך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש באתר או בשירות הרלבנטי ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר איתך.

החברה תציין במפורש אילו שדות מידע מחייבים השלמה. ללא מסירת המידע המתבקש בשדות החובה הללו, לא תוכל להשלים את הפעולה המבוקשת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים שונים ולבקש ממך פרטים נוספים כדי לאמת את זהותך ולוודא אותה קודם שתאשר לך גישה למדורים באתר הכוללים מידע אישי או מידע שאינו פומבי.

בכל אחד מהמקרים הללו ולמעט היכן שמסירת המידע מקורה בחובה חוקית מפורשת – אין עליך חובה חוקית למסור את המידע האישי והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. הפרטים שתמסור בעת כל רישום או פנייה לחברה יישמרו במאגרי המידע של החברה והחברה תשתמש במידע זה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ולהוראות הדין.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים הניתנים בו ובכל תוכן הכלול בו הן של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהתירו לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מאלה, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). חוקים, תקנות, דברי הכנסת והחלטות שיפוטיות אינן מוגנות בזכויות יוצרים, כאמור בסעיף 6 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007.

אחריות

בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותה של החברה, או היעדרה של אחריות כאמור, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה והפועלים מכוחה או בשמה.

השימוש באתר ובכל תוכן או שירות בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה והחברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרמו לך, או למי מטעמך, או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה, הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם השימוש באתר וכל תוכן ושירות הכלולים בו.

התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות התכנים, השירותים והאתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים המתפרסמים באתר, או השימוש בהם, היא באחריותך המלאה בלבד. החברה אינה מתחייבת כי תכנים של צדדים שלישיים המתפרסמים באתר, ככל ומתפרסמים, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים, או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

החברה אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ומאגרי החברה, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.

שיפוי

בכפוף להוראות כל דין, אתה מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים המחייבים.

שינויים והפסקת פעילות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ותהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכול, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל החברה תהיה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם.

שינוי במסמכים המחייבים

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה וכל אחד מהמסמכים המחייבים. הקישורים למסמכים המחייבים המוצבים באתר יקשרו תמיד לנוסח העדכני של המסמכים המחייבים.

דין וסמכות שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים, או מהאתר, הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו, ישראל.

המחאה

אינך רשאי להמחות כל זכות או חיוב לפי המסמכים המחייבים וכן אינך רשאי לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי בכל אלה ללא אישורה של החברה בכתב ומראש. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים.

עדכון מסמך אחרון 03/03/2023