Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הצהרת נגישות

דבר החברה

מרקטפלייס משקיעה מאמץ ומשאבים רבים על מנת לפעול בהתאם להוראות החקיקה הרלווהטית ולספק לכל לקוחותיה, לרבות אלו עם צרכים מיוחדים, שירות שוויוני, נגיש, מכבד ומקצועי.

להלן פירוט אודות הסדרי הנגישות המיושמים על ידי החברה ביחס לאתר האינטרנט של החברה ומשרדיה. להערות והצעות, אנא פנו אלינו info@igindi.com.

מידע על נגישות האתר

אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו עפ”י התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפן כרום.
האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.
מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולרי.
לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.

הסדרי נגישות מבנים

החברה פועלת להבטחת הנגישות למשרדיה על מנת שכלל מקדמת את נגישות המבנים שבבעלותה או בחזקתה, כדי לאפשר לכל לקוחותיה, לרבות אלו עם צרכים מיוחדים, גישה מלאה למשרדיה לשם קבלת שירות.  גישה וקבלת שירות לכלל הלקוחות, וביניהם גם לקוחות עם מוגבלות.

כתובת: הארבעה 28, תל אביב

טלפון:  058-77-88-263

מייל:    info@igindi.com

חניית נכים לרכב רגיל: כן

חניית נכים לרכב גבוה: כן
כניסה נגישה: כן
שרותי נכים: כן
חניון נגיש: כן

דרכי פנייה לבקשות והצעות שיפור בנושא נגישות

הואיל ואתר החברה מתעדכן באופן רציף ושוטף, ייתכן כי עשויים להתגלות בו אזורים מסוימים הטעונים התאמות נגישות נוספות, חרף מחויבותנו ומאמצינו. במידה ומצאתם אזורים לא תקינים או שאינם עונים על דרישות הנגישות, אנא פנו אלינו info@igindi.com, ונפעל לתקן בהתאם.

כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר, אנו ממליצים לצרף פרטים מלאים ככל שניתן, לרבות תיאור הבעיה, באיזה דף גלשתם באתר, סוג וגרסה של הדפדפן, מערכת הפעלה, סוג הטכנולוגיה המסייעת (במידה והשתמשתם) וכיו"ב.

פרטי קשר רכזת הנגישות

כתובת: הארבעה 28, תל אביב

טלפון:  058-77-88-263

מייל:    info@igindi.com

כתובת למשלוח מכתבים: הארבעה 28, תל אביב  6473925

תאריך עדכון ההצהרה: 28 בספטמבר, 2023